پس از ثبت صورتجلسه مجمع افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و اعلام به سازمان بورس، فرایند ادغام سهام جایزه از طریق سپرده گذاری در بازه زمانی یک هفته ای انجام می‌گردد و سهام جایزه قابل معامله می‌باشد. به طور معمول کل زمان لازم برای فرایند سهام جایزه بین 45 تا 60 روز کاری می‌باشد . 

صورتهای مالی شرکت های فرعی در مقاطع 6 ماهه و 12 ماهه حسابرسی شده بر روی کدال قرار می‌گیرد .

صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و درصورت الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه در کدال درج می‌گردد.

صورتهای مالی میان دوره ای 9،6،3 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه در کدال درج می‌گردد.

اگر سوال دیگری دارید که پاسخ آن را پیدا نمی‌کنید، پرسش خود را اینجا مطرح فرمایید

موضوع