پس از ثبت صورتجلسه مجمع افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و اعلام به سازمان بورس، فرایند ادغام سهام جایزه از طریق سپرده گذاری در بازه زمانی یک هفته ای انجام می‌گردد و سهام جایزه قابل معامله می‌باشد. به طور معمول کل زمان لازم برای فرایند سهام جایزه بین 45 تا 60 روز کاری می‌باشد . 

صورتهای مالی شرکت های فرعی در مقاطع 6 ماهه و 12 ماهه حسابرسی شده بر روی کدال قرار می‌گیرد .

صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و درصورت الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه در کدال درج می‌گردد.

صورتهای مالی میان دوره ای 9،6،3 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه در کدال درج می‌گردد.

اگر سوال دیگری دارید که پاسخ آن را پیدا نمی‌کنید، پرسش خود را اینجا مطرح فرمایید

موضوع
The website encountered an unexpected error. Please try again later.