شرکت ارزش آفرینان میلاد
در سال ۱۳۹۳ با هدف فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و مدیریت و سبدگردانی سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد تاسیس شد.

  شرکت بازگانی آهن و فولاد میلاد با توجه به رسالت اصلی خود که همان حفظ منافع سهامدارن محترم می باشد و به منظور بهره مندی از تمامی پتانسیل های موجود در فضای کسب و کار به منظور کسب سود اقدام به تاسیس و راه اندازی شرکت های زیر مجموعه در حوزه بازار سرمایه و سهام نموده است. شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد در نظر دارد با گسترش فعالیت های خود به یک شرکت هلدینگ با سبد سرمایه گذاری متنوع تبدیل شود.

  شرکت ارزش آفرینان میلاد در سال 1393 با هدف فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و مدیریت و سبدگردانی سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد تاسیس شد.

مشاوره فنی و اقتصادی و مطالعات بازار و امکان سنجی پروژه ها در حوزه صنعت، تجارت و خدمات، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای پروژه های مرتبط با صنعت، تجارت و خدمات، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی و حقوقی، اقدام به داد و ستد در صنایع مختلف اعم از فولاد و آهن و حوزه های مرتبط با آنها، اقدام به کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از داخل و خارج کشور (صادرات و واردات) اقدام به کلیه عملیات عمرانی و مستحدثات ساختمانی، ابنیه و راهسازی، مبادرت به کلیه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق موضوع شرکت ضرورت و یا مناسبت داشته باشد، خرید سهام شرکتهای دیگر برای شرکت و مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ اعطای نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل کشور و انجام هرگونه معاملات و فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

باتوجه به تعلق 98 درصد از سهام به شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، در حال حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی آن با سرمایه به مبلغ 1.000 میلیون ريال منقسم به 1.000.000 سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد.
سهامداران این شرکت آقای عباسعلی رحمتی، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد و گروه معدنی نگین ابرار هستند که سهام ممتاز متعلق به شرکت توسعه و بازرگانی آهن و فولاد میلاد می‌باشد .

  • اقدام به داد و ستد در صنایع مختلف اعم از آهن و فولاد و حوزه های مرتبط با آنها .
  • خرید و فروش سهام و اوراق بهادار شرکت های دیگر برای شرکت و مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی
  • اقدام به کلیه عملیات عمرانی
  • مبادرت به کلیه عملیات مجاز که برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده
  • اقدام به عملیات بازرگانی داخل و خارج از کشور