شرکت ارزش آفرینان میلاد
در سال ۱۳۹۳ با هدف فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و مدیریت و سبدگردانی سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس تاسیس شد.

  شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس با توجه به رسالت اصلی خود که همان حفظ منافع سهامدارن محترم می باشد و به منظور بهره مندی از تمامی پتانسیل های موجود در فضای کسب و کار به منظور کسب سود اقدام به تاسیس و راه اندازی شرکت های زیر مجموعه در حوزه بازار سرمایه و سهام نموده است. شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس در نظر دارد با گسترش فعالیت های خود به یک شرکت هلدینگ با سبد سرمایه گذاری متنوع تبدیل شود.

  شرکت ارزش آفرینان میلاد در سال ۱۳۹۳ با هدف فعالیت در بازار سرمایه و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و مدیریت و سبدگردانی سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس تاسیس شد.

مشاوره فنی و اقتصادی و مطالعات بازار و امکان سنجی پروژه ها در حوزه صنعت، تجارت و خدمات، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای پروژه های مرتبط با صنعت، تجارت و خدمات، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و مشارکت مدنی و حقوقی، اقدام به داد و ستد در صنایع مختلف اعم از فولاد و آهن و حوزه های مرتبط با آنها، اقدام به کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از داخل و خارج کشور (صادرات و واردات) اقدام به کلیه عملیات عمرانی و مستحدثات ساختمانی، ابنیه و راهسازی، مبادرت به کلیه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق موضوع شرکت ضرورت و یا مناسبت داشته باشد، خرید سهام شرکتهای دیگر برای شرکت و مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ اعطای نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل کشور و انجام هرگونه معاملات و فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

شرکت ارزش آفرینان میلاد به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره ۴۵۶۹۱۷ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۷۴۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان تهران با سرمایه اولیه ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در حال حاضر با دو مرحله افزایش به ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. مالکیت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس می¬باشد.

  • ارتقاء جایگاه شرکت و سهم از بازار در میان رقبا و انتفاع اقتصادی بلند مدت برای سهامداران شرکت.