آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
 بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران محترم شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) دعوت به عمل میآید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 به نشانی محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 16 واحد 5 برگزار میگردد، حضور بهم رسانند. 

 بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران محترم شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) دعوت به عمل میآید که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 05/02/1401 به نشانی محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوازدهم، پلاک 16 واحد 5 برگزار میگردد، حضور بهم رسانند. 

 

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیات مدیره 

توجه:

  1. وفق ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد به منظور دریافت کارت ورود به جلسه مجمع در وقت اداری روز یکشنبه مورخ 04/02/1401 به محل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد واقع در تهران، واحد امور سهام مراجعه و با ارائه کارت شناسایی، وکالتنامه معتبر با اصل معرفینامه رسمی برای نماینده سهامداران حقوقی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. بدیهی است ورود به جلسه مجمع مستلزم ارائه برگه مذکور خواهد بود. 
  2. بر اساس نامه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و انجام واکسیناسیون از الزامات حضور در سالن مجمع میباشد.
  3. با توجه به شیوع بیماری کرونا و در جهت رفاه حال سهامداران محترم، امکان مشاهده مجمع در زمان مقرر از طریق صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس miladcompany_ir به صورت زنده فراهم میباشد.
  4. با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی میباشد. 

 

هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام)

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)