گزارش قبولی بازرس برای طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت نفت میلاد پارس
گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ 100میلیون ریال به مبلغ 500.000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده

گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره 2 ماده 161 اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 از مبلغ 100میلیون ریال به مبلغ 500.000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده به منظور تأمین منابع مالی لازم شرکت جهت تامین سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات و تجهیزات تولیدی تقدیم میگردد.

شرکت نفت ميلاد پارس (سهامی خاص)
افزایش سرمایه