زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
احتراما جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام) به پیوست تقدیم می‌گردد.