آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه از کلیه سهامداران دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-120 مورخ 1399/07/12 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل آزادي- واقع در بزرگراه چمران شمال- نبش بزرگراه يادگار امام (ره)- مجتمع هتل پارسيان آزادي- با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :  

  • تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
  • تغییر موضوع فعالیت
  • سایر موارد

توضیحات:
تاکيد مي گردد رعايت ابلاغيه مصوبه ستاد مبارزه با بيماري کرونا و حضور حد اکثر پانزده سهامدار در مجمع و نيز خودداري از دست دادن و روبوسي همراه داشتن ماسک و دستکش و حفظ فاصله ايمني الزامي است.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
با رعايت مصوبه ستاد مبارزه با بيماري کرونا سهامداراني که مايل به شرکت در مجمع مي باشند مي توانند از طريق پيوند www.aparat.com/msic/live به صورت آنلاين مشاهده نمايند. لازم به ذکر است همراه داشتن کارت شناسايي معتبر ( شناسنامه) يا کارت ملي، و وکالتنامه و معرفي نامه ( براي وکلا يا نمايندگان سهامداران) جهت ورود به جلسه الزامي است و راي اتخاذي تنها با اين شرط قابل پذيرش خواهد بود. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد 

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
مجمع
سهامداران