اطلاعیه لغو دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
با عنایت به تغییر سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام) به دلیل تکمیل فرآیند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین حفظ حقوق سهامداران محترم در تاریخ مذکور برگزار نمیگردد

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۲۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ درخصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به اطلاع عموم سهامدران گرامی میرساند با عنایت به تغییر سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام) به دلیل تکمیل فرآیند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین حفظ حقوق سهامداران محترم در تاریخ مذکور برگزار نمیگردد و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول شد.

 

هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد(سهامی عام)
مجمع