زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بمیلا در مجمع به مبلغ ۱۰۰ریال برای هر سهم تصویب گردید و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به حساب سهامداران محترم واریز خواهد شد.

احتراماً، جدول زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 30/12/1399 شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (سهامی عام) به شرح جدول ذیل اعلام میگردد:

ردیف تعداد سهام زمان پرداخت سود
  از تا از تا
۱ ۱ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲ ۱.۰۰۰.۰۰۱ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳ سهامداران عمده بالای ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 

 

کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد میتوانند با ارائه اصل کارت ملی و حسب مورد نیاز اصل وکالتنامه قانونی به هریک از شعب بانک ملت، طبق جدول زمان بندی فوق مراجعه و سود سهام سال مالی منتهی به 30/12/1399 این شرکت را دریافت نمایند. 

توجه (1) سود سهامداران حقوقی به درخواست کتبی سهامدار، از طریق واریز به حساب یا صدور چک در وجه حساب بانکی صورت خواهد گرفت. 

*لازم به ذکر است حساب بانکی معرفی شده میبایست به نام شخص سهامدار باشد.

توجه (2) آن دسته از سهامدارانی که تا کنون نسبت، به تکمیل اطلاعات هویتی خود اقدام ننمودهاند حداقل 10 روز قبل از موعد اعلام شده با واحد سهام این شرکت به شماره تماس 8-88171253 اطلاعات هویتی خود را تکمیل نمایند .

مزید استحضار، در صورتی که به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در روز دوشنبه مورخ 28/04/1400 برگزار خواهد شد، جدول زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 30/12/1399 مشمول تغییراتی گردد، مراتب به طریق قانونی (سامانه کدال و آگهی روزنامه رسمی) به استحضار سهامداران ارجمند و آن سازمان محترم خواهد رسید. 

 

 

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
امور سهام