آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان دوازدهم- پلاک ۱۶- واحد ۵ برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود  تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت۱۰صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان دوازدهم- پلاک ۱۶- واحد ۵ برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

اصلاح اساسنامه(به منظور تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار)

سهامداران محترم ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و همچنین معرفینامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت اخذ کارت ورود به جلسه علاوه بر روز برگزاری مجمع در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲به امور سهام شرکت واقع در میدان آرژانتین- خیابان بخارست- خیابان دوازدهم- پلاک۱۶- واحد۵ مراجعه نمایند.

همچنین سهامداران محترم میتوانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت آپارات به آدرس www.aparat.com/live/miladcompany مشاهده و پیگیری فرمایند.

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(سهامی عام)

هیات مدیره شرکت

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
مجمع