آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ در سالن رضوان مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه پارک وی- بالاتر از صدا و سیما- خیابان استقلال تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام)  شماره ثبت: ۴۱۸۷۵۱ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ در سالن رضوان مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران- خیابان ولیعصر- نرسیده به چهارراه پارک وی- بالاتر از صدا و سیما- خیابان استقلال تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی) یا وکالتنامه و معرفی نامه برای وکلا یا نمایندگان سهامداران جهت ورود به جلسه الزامی است. همچنین:

  • الف) طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند. (برگه ورود قبل از آغاز مجمع در محل قابل دریافت میباشد)

  • ب) همچنین سهامداران محترم میتوانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق سایت آپارات به آدرس https://www.aparat.com/miladcompany/live   مشاهده و پیگیری فرمایند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.

  2. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت وضعیت مالی(ترازنامه) و صورت حساب سود و زیان- صورت تغییرات در حقوق مالکانه- صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.

  3. تصمیمگیری در خصوص معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت.

  4. انتخاب  حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و تعیین حق الزحمه آن.

  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت.

  6. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱.

  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(سهامی عام)

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
مجمع
سهامداران
امور سهام
تغییرات